Czy zmiana standingu finansowego spółek publicznych wpływa na zmiany odsetka kobiet w organach statutowych?

Main Article Content

Dorota Witkowska
Krzysztof Kompa


Słowa kluczowe : nierówności implikowane płcią, kobiety w organach statutowych, spółki publiczne, kobiety a wyniki finansowe, wielowymiarowe metody porównawcze
Abstrakt

Zwiększenie udziału kobiet w zarządzaniu jest "gorącym" tematem dyskusji. Celem pracy jest sprawdzenie czy zmiana standingu finansowego spółek przekłada się na zmianę frakcji kobiet w ich kierownictwie. Badaniem objęto 90 spółek nieprzerwanie notowanych na GPW w Warszawie w latach 2010-2019. Ocenę sytuacji finansowej spółek przeprowadzono za pomocą syntetycznych miar wektorowych, obliczonych dla danych finansowych raportowanych na koniec każdego roku. Badania nie wykazały występowania zależności potwierdzającej, że wraz ze zmianą sytuacji finansowej spółek ulega zmianie odsetek kobiet w kierownictwie.

Article Details

Jak cytować
Witkowska, D., & Kompa, K. (2023). Czy zmiana standingu finansowego spółek publicznych wpływa na zmiany odsetka kobiet w organach statutowych?. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(4), 254–264. https://doi.org/10.22630/MIBE.2023.24.4.20
Bibliografia

Ashforth B. E., Mael F. (1989) Social Identity Theory and the Organization. Academy of Management Review, 14, 20-39. (Crossref)

Błaszczyk A. (2021) Obecność kobiet w organach statutowych spółek publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 15, 117-134.

Bohdanowicz L. (2010) Kobiety w radach nadzorczych spółek publicznych – pokonywanie barier. Przegląd Corporate Governance, 3(23), 23-33.

Campbell K., Minguez Vera A. (2009) Female Board Appointments and Firm Valuation: Short and Long-Term Effects. Journal of Management & Governance, 14(1), 37-59. (Crossref)

Cotter D. A., Hermsen J. M., Ovadia S., Vanneman R. (2001) The Glass Ceiling Effect. Social Forces, 80(2), 655-81. DOI: 10.1353/soft2001.0091. (Crossref)

Hambrick D. C. (2007) Upper Echelons Theory: An Update. Academy of Management Review, 32, 334-343. (Crossref)

Hambrick D. C., Mason P. A. (1984) Upper Echelons: The Organization as a Reflection of its Top Managers. Academy of Management Review, 9, 193-206. (Crossref)

Hillman A. J., Dalziel T. (2003) Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives. The Academy of Management Review, 28(3), 383-396. (Crossref)

Kompa K. (2018) Parytet płci w kierownictwie spółek giełdowych a zmiany w sytuacji finansowej firm w latach 2010-2013. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(3/II).

Kompa K. (2019) Zmiany w kierownictwie spółek giełdowych a zmiany ich sytuacji finansowej. [w:] Śliwiński A. (red.) Zarządzanie w warunkach ryzyka. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Kompa K., Witkowska D. (2022) Wektorowa syntetyczna miara efektywności firmy dla polskich spółek publicznych, MIBE, 23(2), 47-58. (Crossref)

Kompa K., Witkowska D. (2023) Impact of Women’s Representation in Top Management on Performance of WSE-Listed Companies. [w:] Dietl M., Zarzecki D. (red.) Understanding the Polish Capital Market from Emerging to Developed. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 280-298. (Crossref)

Kompa K., Witkowska D., Jarosz B. (2015) Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych. [w:] Tarczyński W. (red.) Rynek kapitałowy. Skuteczne Inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 257-268. (Crossref)

Pfeffer J., Salancik G. R. (1978) The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. New York: Harper Row.

Post C., Byron K. (2015). Women on Boards and Firm Financial Performance: A Meta-Analysis. Academy of Management Journal, 58(5),1546-1571. (Crossref)

Ryan M.K., Haslam S.A. (2005) The Glass Cliff: Evidence that Women are Over-Represented in Precarious Leadership Positions. British Journal of Management, 16(2), 81-90. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2005.00433.x. (Crossref)

Ryan M.K., Haslam S.A. (2007) The Glass Cliff: Exploring the Dynamics Surrounding the Appointment of Women to Precarious Leadership Positions. The Academy of Management Review, 32(2), 549-572. (Crossref)

Tajfel H. (1981) Human Groups and Social Categories. Cambridge: Cambridge University Press.

Tremblay M. (2006) The Substantive Representation of Women and PR: Some Reflections on the Role of Surrogate Representation and Critical Mass. Politics & Gender, 2(4), 502-511. (Crossref)

Witkowska D., Kompa K., Matuszewska-Janica A. (2019) Sytuacja kobiet na rynku pracy: wybrane aspekty. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 3 > >>