CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE SPOŻYCIE WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W LATACH 1999 - 2008

Main Article Content

Krzysztof Zmarzłowski
Grzegorz Koszela


Słowa kluczowe : konsumpcja wyrobów spirytusowych; gradacyjna analiza danych; polskie gospodarstwa domowe; współczynnik Pearsona; współczynnik Spearmana
Abstrakt
Celem niniejszej pracy było wyodrębnienie czynników różnicujących spożycie wyrobów spirytusowych w polskich gospodarstwach domowych w latach 1999-2008. W pracy użyto metod gradacyjnej analizy danych oraz klasycznych metod badania siły zależności zjawisk.

Article Details

Jak cytować
Zmarzłowski, K., & Koszela, G. (2013). CZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE SPOŻYCIE WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH W POLSKICH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W LATACH 1999 - 2008. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 14(3), 101–112. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3642
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora