BADANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH CEN ROPY NAFTOWEJ W LATACH 2015 - 2019

Main Article Content

Monika Krawiec
Rafał Furman


Słowa kluczowe : rynek ropy naftowej, punkt zwrotny, test Perrona, wydarzenia geopolityczne
Abstrakt
Celem pracy była identyfikacja punktów zwrotnych cen ropy naftowej w latach 2015 – 2019, do czego zastosowano test Perrona. Następnie podjęto próbę wskazania wydarzeń o charakterze geopolitycznym, które mogły być przyczyną istotnych zmian w strukturze trendu. Wykorzystano w tym celu, publikowane na portalach biznesowych, komentarze analityków oraz raporty surowcowe. Na tej podstawie oceniono, że w większości przypadków na notowania ropy naftowej w badanym okresie najbardziej wpływały problemy z nadwyżką podaży ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Raporty informujące o zwiększającej się liczbie funkcjonujących platform wiertniczych w Ameryce Północnej oraz niski popyt na rynku paliwowym często powodowały długotrwałe obniżki cen na giełdach New York Mercantile Exchange (NYMEX) i Intercontinental Exchange (ICE).

Article Details

Jak cytować
Krawiec, M., & Furman, R. (2021). BADANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH CEN ROPY NAFTOWEJ W LATACH 2015 - 2019. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 21(4), 179–192. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.4.17
Bibliografia

Chai J., Guo J.E., Meng L., Wang S.Y. (2011) Exploring the Core Factors and Its Dynamic Effects on Oil Price: An Application of Path Analysis and BVAR-TVP Model. Energy Policy, 39, 8028-8036.

Czech K., Górska A., Kozioł-Kaczorek D. (2019) Związki cenowe towarów w warunkach finansjeryzacji gospodarki na przykładzie cen ropy naftowej, złota i pszenicy. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Falkowski M. (2011) Financialization of Commodities. Contemporary Economics, 5(4), 4-17.

Furman R. (2020) Analiza punktów zwrotnych na rynku ropy naftowej w latach 2015-2020. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Moniki Krawiec, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, SGGW w Warszawie.

Geman H. (2007) Commodities and Commodity Derivatives. John Wiley&Sons, Hoboken, Chichester, West Sussex.

Kowalik S., Herczakowska J. (2010) Analiza i prognoza cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna, 13(2), 253-262.

Kozieł H. (2019) Ropa najdroższa od pół roku. Rzeczpospolita z dnia 23.04.2019. https://energia.rp.pl/ropa/art17990281-ropa-najdrozsza-od-pol-roku.

Krishnan B. (2015) Oil Up Over 6 Percent As Dollar Falls on Worry of Slow U.S. Rate Hike. Reuters Commodity News. 18.03.2015. https://www.reuters.com/article/us-markets-oil/oil-up-over-6-percent-as-dollar-falls-on-worry-of-slow-u-s-rate-hike-idUSKBN0ME03R20150318

Krishnan B. (2016) Oil Tumbles 4 Percent; Saudi Arabia Cools on Output Freeze. Reuters Commodity News. 31.03.2016. https://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKCN0WX00R

Perron P. (1989) The Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Econometrica, 57, 1361-1401.

Płókarz R. (2013) Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania. PWN, Warszawa.

Schofield N.C. (2007) Commodity Derivatives. John Wiley&Sons, Hoboken, Chichester, West Sussex.

Witkowska D., Matuszewska-Janica A., Kompa K. (2012) Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora