Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w inwestowaniu na rynkach metali szlachetnych

Main Article Content

Monika Krawiec
Anna Górska


Słowa kluczowe : metale szlachetne; ceny spot; wskaźniki analizy technicznej
Abstrakt
Inwestycje na rynkach towarowych można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. W przypadku inwestycji bezpośrednich najmniej kłopotliwe jest inwestowanie w metale szlachetne, ponieważ nie wymagają szczególnych warunków przechowywania. Do wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynkach metali szlachetnych można wykorzystać metody analizy technicznej. Zasady ich stosowania są analogiczne jak w przypadku inwestowania na rynku akcji. Stąd celem niniejszej pracy jest wykorzystanie wybranych wskaźników analizy technicznej do oceny inwestycji na rynkach metali szlachetnych. Materiał empiryczny stanowią ceny spot z rynku londyńskiego, obejmujące okres od stycznia 2005 do maja 2011. Na ich podstawie zostaną wyznaczone średnie ruchome i oscylatory, co pomoże wybrać odpowiednie strategie

Article Details

Jak cytować
Krawiec, M., & Górska, A. (2011). Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w inwestowaniu na rynkach metali szlachetnych. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 148–157. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3121
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora