Charakterystyka, wycena i zastosowania wybranych opcji typu "wszystko albo nic"

Main Article Content

Monika Krawiec


Słowa kluczowe : standardowe i zmodyfikowane opcje “gotówka-albo-nic”, wycena opcji, rynek pozagiełdowy, nieuczciwe praktyki
Abstrakt

Opcje binarne, często określane jako opcje “wszystko albo nic”, zdobyły popularność wśród inwestorów ze względu na ich prostą konstrukcję. Znajdują również zastosowanie przy tworzeniu syntetycznych instrumentów, na przykład korelacyjnych opcji binarnych lub barierowych opcji binarnych, które łączą własności różnych opcji egzotycznych. Wraz ze wzrostem popularności opcji binarnych, zwiększała się liczba platform internetowych prowadzących obrót tymi instrumentami. Efektem tego było nasilenie nieuczciwych praktyk, zmierzających do osiągnięcia zysku w wyniku doprowadzenia do strat nieposiadających odpowiedniej wiedzy, niedoświadczonych inwestorów. Dlatego celem niniejszej pracy jest przedstawienie charakterystyki klasycznych i zmodyfikowanych opcji typu „gotówka albo nic”, metod ich wyceny, przykładów zastosowań oraz zagrożeń związanych obrotem pozagiełdowym.

Article Details

Jak cytować
Krawiec, M. (2023). Charakterystyka, wycena i zastosowania wybranych opcji typu "wszystko albo nic". Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(2), 92–104. https://doi.org/10.22630/MIBE.2023.24.2.7
Bibliografia

Appolloni E., Ligori A. (2014) Efficient Tree Methods for Pricing Digital Barrier Options. Cornell University, https://doi.org/10.48550/arXiv.1401.2900.

Bartkowiak M., Echaust K. (2019) Instrumenty pochodne: Wprowadzenie do inżynierii finansowej. Wydawnictwo UEP, Poznań.

Black F., Scholes M. (1973) The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, 81, May-June, 637-654. (Crossref)

Crawford G., Sen B. (1998) Instrumenty pochodne. Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.

Dziawgo E. (2013) Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego a zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 752, Ekonomiczne Problemy Usług, 102, 471-482.

Gao M., Wei Z.F. (2020) The Barrier Binary Options. Journal of Mathematical Finance, 10, 140-156, https://doi.org/10.4236/jmf.2020.101010. (Crossref)

Gudaszewski W., Łukojć A., Mróz W. (2004) Wycena jednoczynnikowych opcji egzotycznych. Rynek Terminowy, 23(1), 13-23.

Haug E.G. (2007) Option Pricing Formulas. McGraw-Hill, New York.

Heynen R.C., Kat H.M. (1996) Brick by Brick. Risk Magazine, 9(6), 57-61.

Hull J.C. (2017) Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall, Boston.

Kolb R.W., Overdahl J.A. (2007) Futures, Options, and Swaps. Blackwell Publishing, Malden.

Krawiec M. (2007) Zastosowania instrumentów pochodnych do ograniczania ryzyka rynkowego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Malinowski M. (2009) Opcje binarne na polskim rynku kapitałowym. Ekonomia, 17, Acta Universitatis Vratislaviensis, 3244, 81-93.

Mielus P. (2021) Pozagiełdowe instrumenty pochodne na rynku wschodzącym. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Nekritin A. (2012) Binary options: Strategies for Directional and Volatility Trading. Wiley & Sons, New York. (Crossref)

Nelken I. (2000) Pricing, Trading, and Hedging Exotic Options. McGraw-Hill, New York.

Nouri K., Abbasi B., Omidi F., Torkzadeh L. (2016) Digital Barrier Option Pricing: an Improved Monte Carlo Algorithm. Mathematical Sciences, 10, 65-70, https://doi.org/10.1007/s40096-016-0179-817. (Crossref)

Pruchnicka-Grabias I. (2021) Egzotyczne opcje finansowe. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Ratanov N. (2022) On Barrier Binary Options in the Telegraph-Like Financial Market Model. Computation, 10(9), 163, https://doi.org/10.3390/computation10090163. (Crossref)

Thavaneswaran A., Appadoo S.S., Frank J. (2013) Binary Option Pricing using Fuzzy Numbers. Applied Mathematics Letters, 26, 65-72, https://doi.org/10.1016/j.aml.2012.03.034. (Crossref)

Wiśniewska E. (2007) Giełdowe instrumenty pochodne. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

www.giełdomania.pl/opcje-binarne [dostęp: 07.02.2023].

www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alerts/investor-61 [dostęp: 18.02.2023].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora