Drzewa klasyfikacyjne w identyfikacji czynników różnicujących postrzeganie sąsiedztwa parków narodowych w euroregionie pomerania

Main Article Content

Beata Bieszk-Stolorz
Krzysztof Dmytrów
Sebastian Majewski
Wojciech Zbaraszewski


Słowa kluczowe : drzewa klasyfikacyjne, analiza korelacji, analiza akceptacji, Euroregion Pomerania
Abstrakt

Celem badania jest ocenia różnic w postrzeganiu sąsiedztwa parków narodowych (PN) w Euroregionie Pomerania przez mieszkańców Polski i Niemiec. Do klasyfikacji mieszkańców na podstawie ich odpowiedzi na pytania ankietowe wykorzystano metodę drzew klasyfikacyjnych. Otrzymane wyniki świadczą, że Polacy i Niemcy różnią się pod względem postrzegania sąsiedztwa parków narodowych. Są to: źródła pozyskiwania informacji o PN, ocena znaczenia badanego PN dla turystyki w regionie, ocena liczby turystów w PN oraz ocena pracy zarządu PN. Wykazano również współzależność pomiędzy narodowością respondentów, a odpowiedziami różnicującymi badaną zbiorowość.

Article Details

Jak cytować
Bieszk-Stolorz, B., Dmytrów, K., Majewski, S., & Zbaraszewski, W. (2021). Drzewa klasyfikacyjne w identyfikacji czynników różnicujących postrzeganie sąsiedztwa parków narodowych w euroregionie pomerania. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 22(1). https://doi.org/10.22630/MIBE.2021.22.1.1
Bibliografia

Aguirre G. J. (2006) Linking National Parks with its Gateway Communities for Tourism Development in Central America: Nindiri, Nicaragua, Bagazit, Costa Rica and Portobelo, Panama. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 4(3), 351-371. doi:10.25145/j.pasos.2006.04.024 (Crossref)

Andereck K. L., Valentine K. M., Knopf R. C., Vogt C. A. (2005) Residents’ Perceptions of Community Tourism Impacts. Annals of Tourism Research, 32(4), 1056-1076. doi:10.1016/j.annals.2005.03.001 (Crossref)

Andries D. M., Arnaiz-Schmitz C., Díaz-Rodríguez P., Herrero-Jáuregui C., Schmitz M. F. (2021) Sustainable Tourism and Natural Protected Areas: Exploring Local Population Perceptions in a Post-Conflict Scenario. Land 10(3), 331. doi:10.3390/land10030331 (Crossref)

Ayivor J. S., Nyametso J. K., Ayivor S. (2020) Protected Area Governance and Its Influence on Local Perceptions, Attitudes and Collaboration. Land 9(9), 310. doi:10.3390/land9090310 (Crossref)

Boehmke B., Greenwell B. M. (2020) Hands-On Machine Learning with R. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton. (Crossref)

Cappelli C., Zhang H. (2007) Survival Trees. [w:] Härdle W.,·Mori Y., Vieu P. (red.) Statistical Methods for Biostatistics and Related Fields. Springer-Verlag, Berlin, 167-179. (Crossref)

Grainger J. (2003) ‘People Are Living in the Park’. Linking Biodiversity Conservation to Community Development in the Middle East Region: A Case Study from the Saint Katherine Protectorate, Southern Sinai. Journal of Arid Environments. 54(1), 29-38. doi:10.1006/jare.2001.0894 (Crossref)

Hamin M. (2002) Western European Approaches to Landscape Protection: A Review of the Literature. J. Plan. Lit. 16(3), 339-358. doi:10.1177/08854120222093400 (Crossref)

Hargreaves-Allen V., Mourato S., Milner-Gulland E. (2011) A Global Evaluation of Coral Reef Management Performance: are MPAs Producing Conservation and Socio-economic Improvements? Environment Management. 47(4), 684-700. doi:10.1007/s00267-011-9616-5 (Crossref)

Hibszer A. (2013) Parki narodowe w świadomości i działaniach społeczności lokalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Job H., Fließbach-Schendzielorz M., Bittlingmaier S., Herling A., Woltering M. (2019) Akzeptanz der bayerischen Nationalparks: ein Beitrag zum sozioökonomischen Monitoring in den Nationalparks Bayerischer Wald und Berchtesgaden. Würzburg University Press, Würzburg.

Królikowska K. (2007) Konflikty społeczne w polskich parkach narodowych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Leitinger G., Walde J., Bottarin R., Tappeiner G., Tappeiner U. (2010) Identifying Significant Determinants for Acceptance of Nature Reserves: A Case Study in the Stilfserjoch National Park, Italy. Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, 2, 15-22. doi:10.1553/eco.mont-2-1s15 (Crossref)

Mashizi A. K., Sharafatmandrad M. (2020) Assessing Ecological Success and Social Acceptance of Protected Areas in Semiarid Ecosystems: A Socio-ecological Case Study of Khabr National Park, Iran. Journal for Nature Conservation, 57, 125898. doi:10.1016/j.jnc.2020.125898 (Crossref)

Matuszewska D (2003) Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Mayer M., Zbaraszewski W., Pieńkowski D., Gach G., Gernert J. (2019) Cross-border Tourism in Protected Areas. Geographies of Tourism and Global Change. Springer, Cham. (Crossref)

Mudunuru V. R. (2016) Modeling and Survival Analysis of Breast Cancer: A Statistical, Artificial Neural Network, and Decision Tree Approach. Graduate Theses and Dissertations. http://scholarcommons.usf.edu/etd/6120. Dostęp 19.01.2019.

Plummer R., Fennell D. A. (2009) Managing Protected Areas for Sustainable Tourism: Prospects for Adaptive Co-management. Journal of Sustainable Tourism, 17(2), 149-168. doi:10.1080/09669580802359301 (Crossref)

Pollnac R. B., Crawford B. R., Gorospe M. L. G. (2001) Discovering Factors Influencing the Success of Community-based Marine Protected Areas in the Visayas, Philippines. Ocean & Coastal Management, 44, 683-710. doi:10.1016/S0964-5691(01)00075-8 (Crossref)

Rao K., Nautiyal S., Maikhuri R., Saxena K. G. (2003) Local Peoples’ Knowledge, Aptitude and Perceptions of Planning and Management Issues in Nanda Devi Biosphere Reserve, India. Environ. Manage. 31(2), 0168–0181. doi:10.1007/s00267-002-2830-4 (Crossref)

Schumacher H., Job H. (2013) Nationalparks in Deutschland – Analyse und Prognose. Natur und Landschaft, 88(7), 309-314. (Crossref)

Seridi A., Djebar A. B. (2017) Proportions of Social Acceptance in the Designation of a Marine Protected Area: Cap de Garde in Annaba, Algeria (SW Mediterranean). Aquac. Aquar. Conserv. Legis. 10(3), 480-498.

Sieberath J. (2007) Die Akzeptanz des Nationalparks Eifel bei der lokalen Bevölkerung Eine empirische Untersuchung zur Verankerung eines Großschutzgebietes in der Region. Bundesamt für Naturschutz, Bonn

Sirakaya E., Teye V., Sönmez S. (2002) Understanding Residents’ Support for Tourism Development in the Central Region of Ghana. J. Travel Res. 41(1), 57-67. doi:10.1177/004728750204100109 (Crossref)

Stoll-Kleemann S. (ed.) (2015) Wahrnehmung und Akzeptanz des bundesländerübergreifenden Naturparks Barnim. Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Greifswald.

Von Ruschkowski E. (2009) Ursachen und Lösungsansätze für Akzeptanzprobleme von Großschutzgebieten am Fallbeispiel von zwei Fallstudien im Nationalpark Harz und im Yosemite National Park. Ibidem-Verlag, Stuttgart.

Von Ruschkowski E., Mayer M. (2011) From Conflict to Partnership? Interactions between Protected Areas, Local Communities and Operators of Tourism Enterprises in Two German National Park Regions. Journal of Tourism and Leisure Studies, 17(2), 147-181.

Voyer M., Gladstone W., Goodall H. (2012) Methods of Social Assessment in Marine Protected Area Planning: Is Public Participation Enough? Mar. Policy 36(2), 432-439. (Crossref)

Zawilińska B. (2020) Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim. Prace Geograficzne, 160, 95-116. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.