Zmiany wzorców wychodzenia z bezrobocia na przykładzie Szczecina

Main Article Content

Beata Bieszk-Stolorz
Joanna Landmesser-Rusek
Iwona Markowicz


Słowa kluczowe : bezrobocie, analiza przeżycia, model AFT
Abstrakt

W artykule podjęto próbę oceny wpływu wybranych czynników (wiek, płeć, wykształcenie i staż pracy osób bezrobotnych) na czas trwania bezrobocia rejestrowanego w Szczecinie w latach 2011-2023. W badaniu wykorzystano metody analizy przeżycia, w tym model przyspieszonej porażki. Analiza danych w kolejnych latach posłużyła ocenie czy wzorce wychodzenia z bezrobocia do pracy ulegały zmianom. Cel ten osiągnięto poprzez weryfikację hipotez badawczych. Założono, że przyjęte w badaniu zmienne mają wpływ na czas trwania bezrobocia oraz że wpływ ten nie był jednakowy w całym okresie badawczym.

Article Details

Jak cytować
Bieszk-Stolorz, B., Landmesser-Rusek, J., & Markowicz, I. (2023). Zmiany wzorców wychodzenia z bezrobocia na przykładzie Szczecina. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(4), 215–228. https://doi.org/10.22630/MIBE.2023.24.4.17
Bibliografia

Allison P. D. (2010) Survival Analysis Using SAS: A Practical Guide, 2nd edition, SAS Press, North Carolina.

Bieszk-Stolorz B., Landmesser J., Markowicz I. (2020) Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele parametryczne. CeDeWu, Warszawa.

Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2019) Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele nieparametryczne i semiparametryczne. CeDeWu, Warszawa.

Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2022) The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Situation of the Unemployed in Poland. A Study Using Survival Analysis Methods. Sustainability, 14(19), 12677. https://doi.org/10.3390/su141912677. (Crossref)

Cabla A. (2012) Modeling Unemployment Duration in the Czech Republic from LFS. Research Journal of Economics, Business and ICT, 7, 1-5.

Cooper D., McCausland W. D., Theodossiou I. (2006) The health hazards of unemployment and poor education: The socioeconomic determinants of health duration in the European Union. Economics and Human Biology, 4, 273-297. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2006.06.001. (Crossref)

Dawson B., Trapp R. G. (2001) Basic&Clinical Biostatistics. McGraw Hill, Boston.

Dogan F. I. (2019) Unemployment Benefits and Unemployment Duration in France and Poland. Marmara Journal of European Studies, 27(1), 191-216. https://doi.org/10.29228/mjes.30. (Crossref)

Dogan F. I. (2020) Social Transfers and Unemployment Duration: an Empirical Evidence of the EU and Turkey. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 42(2), 247-264. https://doi.org/10.14780/muiibd.854363. (Crossref)

Grzenda W. (2019) Socioeconomic Aspects of Long-Term Unemployment in the Context of the Ageing Population of Europe: the Case of Poland. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 1561-1582. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1638289. (Crossref)

Grzenda W. (2023) Estimating the Probability of Leaving Unemployment for Older People in Poland Using Survival Models with Censored Data. Statistics in Transition new series, 24(3), 241-256. https://doi.org/10.59170/stattrans-2023-046. (Crossref)

Kaplan E. L., Meier P. (1958) Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of the American Statistical Association, 53(282), 457-481. https://doi.org/10.2307/2281868. (Crossref)

Karwacki A., Błędowski P. (2020) Bezrobocie jako współczesna kwestia społeczna – wybrane aspekty socjologiczne i ekonomiczne. Studia Socjologiczne, 1(236), 135-164.

Kleinbaum D. G., Klein M. (2012) Survival Analysis. A Self-Learning Text. 3rd ed.; New York: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6646-9. (Crossref)

Karadeniz P. G., Ercan I. (2017) Examining Tests for Comparing Survival Curves with Right Censored Data. Statistics in Transition, 18(2), 311-28. (Crossref)

Landmesser J. M. (2009) Econometric Analysis of Unemployment Duration Using Hazard Models. Studia Ekonomiczne, 1-2, 79-92. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=201814.

Landmesser J. M. (2011) The Impact of Vocational Training on the Unemployment Duration. International Advances in Economic Research, 17, 89-100. https://doi.org/10.1007/s11294-010-9291-y. (Crossref)

Latta R . B. (1981) A Monte Carlo Study of Some Two-Sample Rank Tests with Censored Data. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 713-719. https://doi.org/10.2307/2287536. (Crossref)

Mala I., Cabla A. (2022) Modelling of the Unemployment Duration in the Czech Republic Based on Aggregated Complete and Individual Censored Data. Journal of Economics/Ekonomický časopis, 70(2), 171-187. (Crossref)

Mantel N., Haenszel W. (1959) Statistical Aspects of the Analysis of Data from Retrospective Studies of Disease. Journal of National Cancer Institute, 22 (4), 719-748. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13655060.

Mantel N. (1966) Evaluation of Survival Data and Two New Rank Order Statistics Arising in its Consideration. Cancer Chemotherapy Reports, 50(3), 163-170. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5910392.

Nagler P. (2013) How Unemployment Insurance Savings Accounts Affect Employment Duration: Evidence from Chile. IZA Journal of Labor & Development, 2(9). http://www.izajold.com/content/2/1/9. (Crossref)

Nichols A., Mitchell J., Lindner S. (2013) Consequences of Long-Term Unemployment. Washington: The Urban Institute Report.

Petcu M. A., Cismasu I. D. (2023) Exploring Economic Effects of Work Out of Company Office Based on Bibliometric Analysis. Journal of Business Economics and Management, 24(4), 676-695. https://doi.org/10.3846/jbem.2023.20247. (Crossref)

Peto R., Peto J. (1972) Asymptotically Efficient Rank Invariant Test Procedures. Journal of the Royal Statistical Society, 135(2), 185-207. https://www.jstor.org/stable/2344317?seq=1#page_scan_tab_contents. (Crossref)

Prentice R. L., Marek P. (1979) A Qualitative Discrepancy between Censored Data Rank Tests. Biometrics, 35(4), 861-867. (Crossref)

Stevenson M. (2009) An Introduction to Survival Analysis, EpiCentre, IVABS. Massey Massey University. http://www.massey.ac.nz/massey/fms/Colleges/College%20of%20Sciences/Epicenter/docs/ASVCS/Stevenson_survival_analysis_195_721.pdf.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.