WPŁYW ASYMETRII ROZKŁADU NA DOBÓR BOOTSTRAPOWEGO ESTYMATORA KWARTYLI

Main Article Content

Joanna Kisielińska


Słowa kluczowe : estymacja kwantyli, estymator bootstrapowy, dokładna metoda bootstrapowa, dokładna metoda percentyli
Abstrakt
Badania dotyczą estymacji kwartyli (pierwszego, drugiego i trzeciego) w sytuacji gdy brak jest informacji o rozkładzie, z którego wylosowana została próba, zaś iloczyn np ma wartość całkowitą (gdzie n jest liczebnością próby, a p rzędem kwantyla). Jeśli np nie jest całkowite jako estymator kwantyla rzędu p wybierana jest zwykle statystyka pozycyjna rzędu [np]+1. Jeśli np nie jest całkowite rozwiązań jest znacznie więcej. W niniejszej pracy porównane zostały dwa dokładne bootstrapowe estymatory kwartyli w postaci pojedynczych statystyk pozycyjnych rzędu np i np +1. Do oceny wykorzystane zostały obciążenie i wariancja estymatora oraz szerokość przedziałów ufności i zliczeniowy poziom ufności. Przedziały ufności wyznaczone zostały dokładną metodą percentyli. Próby losowano z rozkładów o asymetrii prawo i lewostronnej oraz symetrycznych, co umożliwiło wybór estymatora najbardziej odpowiedniego w danej sytuacji.

Article Details

Jak cytować
Kisielińska, J. (2020). WPŁYW ASYMETRII ROZKŁADU NA DOBÓR BOOTSTRAPOWEGO ESTYMATORA KWARTYLI. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 21(2), 90–101. https://doi.org/10.22630/MIBE.2020.21.2.9
Bibliografia

Bahadur R.R. (1966) A Note on Quantiles in Large Samples. The Annals of Mathemat-ical Statistics, 37(3), 577-580.

Efron B. (1979) Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife. The Annals of Statistics, 7(1), 1-26.

Evans D. L., Leemis L. M., Drew J. H. (2006) The Distribution of Order Statistics for Discrete Random Variables with Applications of Bootstrapping. Journal on Com-puting, 18(1), 19-30.

Fisher N. I., Hall P. (1991) Bootstrap Algorithms for Small Samples. Journal of Statisti-cal Planning and Inference, 27, 157-169.

Hutson A. D., Ernst M. D. (2000). The Exact Bootstrap Mean and Variance of an L-estimator. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 62(1), 89-94.

Hyndman R. J., Fan Y. (1996) Sample Quantiles in Statistical Packages. The American Statistician, 50(4), 361-365.

Kisielińska J. (2014) Szacowanie mediany przy użyciu dokładnej metody bootstrapo-wej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XV(3), 232-242.

Kisielińska J. (2016) Rozkłady wybranych bootstrapowych estymatorów mediany oraz zastosowanie dokładnej metody percentyli do jej przedziałowego szacowania. Przegląd Statystyczny, 63(4), 411-429.

Kozioł D., Zieliński W. A Comparison of Random Number Generators (publikacja internetowa: wojtek.zielinski.statystyka.info [dostęp: 1.10. 2020]

Sulewski P. (2019) Porównanie generatorów liczb pseudolosowych. Wiadomości Sta-tystyczne, 64, 5-31.

Wilcox R. R. (2001) Fundamentals of Modern Statistical Methods. Springer, New York.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.