Różniczkowy model inflacji rejestrowanej w Polsce

Main Article Content

Joanna Kisielińska


Słowa kluczowe : prognozowanie; model inflacji
Abstrakt
W artykule przedstawiono addytywny model z amplitudą oscylacji zmieniającą się według dowolnej funkcji czasu. Wykazano, że stanowi on uogólnienie zwykłego modelu addytywnego i multiplikatywnego. Jeśli założona zostanie wykładnicza postać amplitudy i oscylacje w postaci pojedynczej harmoniki szeregu Fouriera, można wyznaczyć współczynniki równania różniczkowego drgań harmonicznych tłumionych opisującego proces. Model zastosowano dla inflacji rejestrowanej od stycznia 1991 do grudnia 2009

Article Details

Jak cytować
Kisielińska, J. (2010). Różniczkowy model inflacji rejestrowanej w Polsce. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 11(2), 151–160. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3078
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.