Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej

Main Article Content

Joanna Kisielińska


Słowa kluczowe : dokładna metoda bootstrapowa; nieparametryczna estymacja średniej
Abstrakt
Metoda bootstrapowa polega na wtórnym próbkowaniu pierwotnej próby losowej pobranej z populacji o nieznanym rozkładzie. W artykule pokazano, że wtórne próbkowanie nie jest konieczne, jeśli rozmiar próby nie jest zbyt duży. Możliwe jest wówczas automatyczne wygenerowanie wszystkich prób wtórnych i obliczenie wszystkich realizacji wybranego estymatora. Metodę dokładnego bootstrapu zastosowano do oszacowania średniej. Losowanie próby może być interpretowane jako dyskretyzacja ciągłej zmiennej losowej. Biorąc pod uwagę postęp w technice komputerowej, można mieć nadzieję, że znaczenie dyskretnych zmiennych losowych w statystyce będzie coraz większy

Article Details

Jak cytować
Kisielińska, J. (2011). Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 12(2), 191–201. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3125
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.